Portretrecht, wat zijn je rechten als je bent gefotografeerd

Portretrecht, het is iets waar een fotograaf rekening mee dient te houden, want wat mag wel, en wat mag juist niet u leest het hier.

De rechten van de fotograaf

Ik kan vrolijk mensen naar harte lust gaan fotograferen, maar als een persoon dat niet wil?
Dan kan men zich verzetten tegen het openbaren van een foto waar deze persoon zich bevindt.
Hoewel men daar mee niet het recht heeft gehaald, bij zulke situaties zijn verschillende factoren die een grote rol spelen
.
Zo heeft ons rechtssysteem twee soorten recht, waarbij we in dit soort situaties rekening mee dienen te houden.
Zo hebben we in Nederland het portretrecht en het auteursrecht.
Als ik een foto maakt van een persoon, bijvoorbeeld mijn vrouw, komt het portretrecht aan haar toe.
Logisch want het is haar gezicht, het auteursrecht komt in het begin toe aan de persoon die de foto maakt, ik dus.
Nu kan het zijn, dat ik samen met mijn vrouw heb afspraken hebben gemaakt over het maken van de foto.
Het is dan van belang dat deze afspraken vast zijn gelegd op papier, en uiteraard ondertekent.
Als de afspraken niets zeggen over het publiceren van de foto.
Mag de fotograaf deze ook niet publiceren, ook al heeft hij het auteursrecht.
De fotograaf dient daar apart toestemming voor te hebben van de persoon op de foto.

Straatfotografie

Spontaan een foto maken op straat, blijft een leuke bezigheid.
Met onverwachte acties, en jawel, op straat is het toegestaan om foto’s te maken.
De rechten van de personen die op de foto zijn, zijn in dat geval vrij beperkt, maar wel tot op zekere hoogte.
De persoon zal moeten aantonen, dat deze een redelijk belang heeft, om een publicatie te voorkomen.
Bijvoorbeeld als de privacy in het gedrang is.
Hoewel een rechter daarover zal beslissen in zo geval, wordt er vaak een afweging gemaakt tegen het recht van persvrijheid.

Portretrecht en Commercieel belang

Filmsterren, artiesten, maar ook (top)sporters, allemaal verdienen ze geld met hun prestaties, en zijn in de media een graag geziene gast.
We kunnen dan ook spreken dat ze met hun gezicht geld verdienen.
Zo heeft men dus te maken met commercieel portretrecht, zeg maar een verzilverbaar recht.
Privacy speelt hier in geen belang, omdat deze mensen er voor kiezen om in de media te treden.
Maar puur om het feit, dat het gezicht geld waard is, ze verdienen er hun boterham mee
.
Voor kranten, en de roddelpers geld deze regel niet, deze zouden zich kunnen beroepen op de persvrijheid.
Maar dan dienen de journalisten wel zorgvuldig aan alle eisen te voldoen.
De premier, leden van het koninklijk huis, of tweede kamerleden mogen op grond van hun functie geacht geen medewerking te verlenen aan bijvoorbeeld commerciele reclame
Er zou immers een mogelijke imagoschade kunnen ontstaan.

Quitclaim

Als ik een foto zou maken op de Dam in Amsterdam, geheid dat er dan mensen op staan die net voorbijlopen, daar doe je niets aan.
Maar het wordt een ander verhaal als ik met juist die foto geld wil gaan verdienen.
De persoon die dan net voorbij loopt, dient dan eerst een via een zogenoemde Quitclaim toestemming te verlenen, om deze foto te mogen publiceren in bijvoorbeeld een reclame folder.
We kunnen dus wel stellen, dat er bij straat fotografie rekening dient te houden met de wetgeving, het zakelijk belang en de privacy van de mensen op de foto.
Het is dan ook raadzaam, om als fotograaf standaard een aantal verklaringen bij je te hebben, waar in je zulke zaken goed regelt.
Via die formulieren kun je direct het één en ander vast laten leggen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.